Dette er klubbkveldsansvarlig/ kioskvaktens oppgaver:

Hente inn posten   fra postkassa.

Kiosksalg og enkel matservering

Oppvask

Vaske gulv på klubbhuset samt toalett

Føre loggbok for klubben (ligger i kiosken)

Ring/send sms til Reidun tlf 47 60 57 54

Oppgjør for kvelden SKAL legges i pose så i safe..

Har du lagt ut for noe – (hvis mulig) ta ut av kassa, legg kvitteringen i posen med din signatur og dato bakpå

 

Vakter som ikke har egen nøkkel får låne dette ved å henvende seg til styret: