VAKTLISTA 2016 / 2017

Klubbhuset er åpent søndager fra kl. 17:00 – 21:00

 

 

 

 

 

 

 

DATO

NAVN

TELEFON

            02.10.2016                 Yvonne Thorup Almås                                 92 27 95 99
            09.10.2016                 Arne Haugbjørg                                         40 44 08 45
            16.10.2016                 Leif Richard Hotvedt                                   93 26 51 79
            23.10.2016                 Tore Huseby                                       +46 73 084 73 90
            30.10.2016                 Kåre Halvorstad                                         95 07 72 54
                                  
            06.11.2016                 Carl Petter Svendsen                                  91 11 89 00

            04.12.2016                 Sverre Kölher                                            90 02 78 46

            08.01.2017                 Jarl Frode Kamfjord                                    91 14 16 16

            05.02.2017                 Kjell Dahl                                                  95 17 45 15

            05.03.2017                 Jan Vidar Andersen                                     95 75 08 20
            12.03.2017                 Roy Thorød                                                41 49 53 10
            19.03.2017                 Johannes og Jasmine Olsen                          45 63 02 58
            26.03.2017                 Daniel Larsson                                            91 87 26 53

            02.04.2017                 Ulf og Snefrid Tangen                                  93 41 65 65
            09.04.2017                 Jon og Hanne May K. Syrrist                         45 60 06 16
            16.04.2017                 Jørn Tore Røed                                          99 11 39 70
            23.04.2017                 Jan Olav og Turid T. Almås                            90 72 98 64
            30.04.2017                 Dag Storbråten/Reidun Fikse                        90 04 40 82

            07.05.2017                 Aksel Jentoft                                             40 48 50 58     
            14.05.2017                 Elisabet Blom                                             90 95 07 64
            21.05.2017                 Jon Svinterud                                             92 25 94 24
            28.05.2017                 Roar Antonsen                                           91 61 17 94
           

04.06.2017

Yvonne  Thorup Almås

92 27 95  99

11.06.2017

Arne Haugbjørg

40 44 08  45

18.06.2017

Leif  Richard Hotvedt

93 26 51  79

25.06.2017

Tore Huseby

+46  73  084 73 90

Juli er stengt men for de som har lyst/tid og ønsker å ta et ansvar så er det fritt  frem for å  ta  en vakt.

 

06.08.2017

Kåre Halvorstad

95 07 72  54

13.08.2017

Carl  Petter Svendsen

91 11 89  00

20.08.2017

Sandefjordstreffet 2017

 

27.08.2017

Sverre Kölher

90 02 78  46

03.09.2017

Jarl  Frode Kamfjord

91 14 16  16

10.09.2017

Kjell Dahl

95 17 45  15

17.09.2017

Jan  Vidar Andersen

95 75 08  20

24.09.2017

Johannes  og  Jasmine Olsen

45 63 02  58

01.10.2017

Daniel Larsson

91 87 26  53

08.10.2017

Ulf  og  Snefrid Tangen

93 41 65  65

15.10.2017

Jon og  Hanne May  K. Syrrist

45 60 06  16

22.10.2017

Jørn  Tore Røed

99 11 39  70

29.10.2017

Jan Olav  og  Turid T. Almås

90 72 98  64

 

05.11.2017

 

Dag  Storbråten/Reidun Fikse

 

90 04 40  82

12.11.2017

Jon Svinterud

92 25 94  24

19.11.2017

Elisabet Blom

90 95 07  64

26.11.2017

Aksel Jentoft

40 48 50  58

 

03.12.2017

 

Roar Antonsen

 

91 61 17  94

   

            Hvis oppsatt vakt ikke passer, er du selv ansvarlig for å skaffe avløser!!!

 

Vaktplikt som medlem i klubben.

Plikt til å ha vakt: 

For at klubben skal kunne holde åpent på søndagene må noen være der og ta ansvar for serveringen. Denne plikten påhviler samtlige medlemmer. Sjekk derfor ut i god tid når du er satt opp på vakt. Hva jobben går ut på er nøye beskrevet både ute på klubbhuset og her på vår hjemmeside. ( Se under klubbkveldsansvar) . En kan bytte vakt med andre om helga passer dårlig. Varsle da sekretæren slik at dette kommer riktig opp i klubbkalenderen vår. 

Det er hyggelig om du også kan bidra under dugnader og arrangementer! 

Klubbkveldsansvaret innebærer følgende:

Dette er klubbkveldsansvarlig/ kioskvaktens oppgaver:

Hente inn posten   fra postkassa.

Kiosksalg og enkel matservering

Oppvask

Vaske gulv på klubbhuset samt toalett

Føre loggbok for klubben (ligger i kiosken)

Ring/send sms til kassereren i klubben (p.t. Beate Iren Olsen)

Oppgjør for kvelden SKAL legges i pose så i safe..

Har du lagt ut for noe – (hvis mulig) ta ut av kassa, legg kvitteringen i posen med din signatur og dato bakpå

 

Internutleie av klubbhuset

Sandefjord MC-klubb kan leie ut klubbhuset til medlemmene.  Klubben tjener ikke penger på dette, men det er et mål at utleien skal gå i balanse med de faktiske kostnadene for klubben. Det er grei plass i huset, og mange ulike arrangementer kan foregå der, i hvert fall for de som er litt fleksible.

Vær klar over at enkelte forhold begrenser utleiemulighetene: Vann og sanitærforhold, plass og standard. Det er f. eks ingen oppvaskmaskin i huset, og heller ikke avløpskoblet toalett. 

OBS: ALL utleie skal klareres med styret. Ingen utleie er avtalt  eller godkjent før styrets sekretær har lagt avtalen ut på klubbens egen kalender: Klubbkalenderen Sandefjord MC-klubb.

 

Om to medlemmer ønsker å leie på samme dag vil den som først avtalte å leie få førsteretten til å leie. Denne kan selvfølgelig avtale å "bytte bort" leiedagen hvis begge parter ønsker dette.  Alle slike endringer må meldes til styrets sekretær.

Styret, Juni 2014.