Battle of Vikings 2015

Det nyeste først: (pr 18.10.15)
På dagens 'Åpent Hus'.
Ble vist filmer med 'gruskjøring' - som kioskvakta kalte det :-)
Som bl. andre filmen over.