Post til oss !

27. sep, 2014

PMS (PARKERT MOTORSYKKELSYNDROM)
TIDEN NÆRMER SEG RASKT FOR VINTERLAGRING
AV MOTORSYKKELEN FOR OSS SOM
IKKE BRUKER SYKKELEN HELE ÅRET.
VI HAR PLASS!
I HOLY RIDERS MC SINE LOKALER I
PEDER BOGENSGT 4 B, SANDEFJORD
ER DET PLASS TIL
VINTERLAGRING
AV DIN SYKKEL.
LYSE, TØRRE LOKALER MED JEVN TEMPERATUR.
TILGANG TIL VERKSTED OG LØFTEBUKK
PÅ TIRDAGSKVELDER FOR ENKLERE VEDLIKEHOLDSARBEID.
PRIS KR. 1500,- PR. ENHET
OKTOBER TIL APRIL
KONTAKT:
ØYSTEIN 934 08 451
IVAR 971 25 255
RUNE 997 34 922
ELLER E-POST: vestfold@holyriders.no

11. sep, 2014

 

Referat formannsmøte 10.09.14
Holy Riders MC Lokaler, Sandefjord kl.19.00.
Smia MC: Roy, leder. 85 medlemmer. 65 aktive motorsyklister. Spredt over større deler av landet. Stort lokale i Sande. Klubbsamlinger på torsdager fra kl.18.00. Litt for lite aktiv på turfronten. Ikke mange som drar på treff og lite med lange turer. Ingen vil bo i telt. Fått til en høst-tur med overnatting. Ønske om fast tradisjon. Åpent hver søndag med vaffelsalg. Litt vanskelig å få folk til å stille opp. 60 000 i året for leie av lokalene. Medlemskontingent dekker ikke opp husleie. Vinterlagring av sykler for medlemmer. Kr. 1700,- Presentering av sykler fra MonsterBike i Drammen. Samtidig kontakt med Wolf camper. 1. søndagen i juni blir messedag. Kontakt med forskjellige forhandlere om å stille på messa til neste år. En del inntekter på utleie av lokaler. Planer om fortsatt søndagsåpent på klubbhuset til neste år også.
Jan Frode Nes Sitter i kretsstyret for nmcu. ”Norwet MC.” Klubb for militæret. Er også med i Red Knights, firefighterklubb. Brenner for å fange opp signaler fra det som skjer i Europa og arbeide for de beste løsninger her i Norge. NMCU har blitt spurt av veivesenet om det er greit med virerekkverk i forbindelse med de nye tunnelene på E18. Kjempebra at de rådfører seg med oss.
Holmestrand MC: 21 medlemmer, 10 aktive både menn og kvinner. Kjører mye følgesykkel på sykkelritt. Inntekt sammen med kontingenten. Leier i kjelleren på et eldresenter. Guranveien 5, Gullhaug. En del medlemmer drar på treff. Klubbkveld på mandager. Turer til Vindfjeltun på tirsdager og Tyrigrava på onsdager.
NAF MC Ca. 380 medlemmer i Naf MC, Vestfold. Klubbkvelder etter ukedagene. Mandag første mandag i mnd. Osv. Quizz og barheng arrangeres. Legges ut på Facebook. Kenneth Martinsen sjekket sykler før sesongen. Samme i høst med hva som bør tenkes på før vinterlagring. Glad i Temakvelder. 19. nov. besøk av en som kjører race. Isle of Man osv. Satser på kjøreutviklingskurs til neste år. Utarbeidet eget lavterskelkurs sammen med NMCU. Bevisstgjøring av kjøreteknikk og kjøremønster. Målet er å kurse 5000 mennesker over en 5-årsperiode. Ulykkesstatistikken i år har vist en tendens til at eldre sjåfører er utsatt. Skal kjøre 4 kurs på våren. Deltar på sykkelritt og triatlon i Tønsberg. Behov for skolering av de som skal kjøre med sykkelritt? Arrangerer noen fellesturer med vekslende hell. Har hatt 20-årsjubileum i år. Bra arrangement. Jubileumstur til USA ble litt for dyrt for folk.
Bjørn Eckell. Kjørt motorsykkel siden 10-årsalderen. Er med i NMCU-styret. Er også medlem i Tønsberg MC, NAF og BMW-klubben. Fast lørdagskafè på Tønsberg MC hver lørdag 13-17. Klubbsamling hver tirsdag kl 19.00. Medlemsmøte hver første tirsdag i måneden. Annonsering på FB og hjemmeside.
MC-musene. 10 aktive medlemmer. Noen har vært på treff nesten hver helg hele sommeren. Dugnad forrige helg på huset. Rydding, snekring og maling osv. Klubbkvelder onsdager fra kl 19.00 hele året. Halve klubben har vært på Mosten i Randers, Danmark, dragrace sammen med Horten MC. Deltar på damesamlinger for dameklubber i Vestfold. Samles hos MC-musene neste gang, i oktober. 20-årsjubileum i 2015. Jubileumsfest på Horten MC 21. mars.
Sandefjord MC-klubb. 40-årsjubileum. Forsøker å få kontakt med gamle og nye medlemmer for å samle til jubileumsfest. 57 medlemmer, mens 15-20 medlemmer er aktive. Søndagssamlinger fra 17.00-21.00. 106 innmeldte på treffet i august. Er herrer i eget hus og har med det både fordeler og forpliktelser. Er med i Jumbo-run, mc-tur for mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemning. Blomstringstur i mai. Det ble en avblomstringstur til Hardanger siden blomstringen var over etter en varm vår. Mange i klubben har oppdaget den store gleden av å kjøre på grus. Drar på en ferieuke med grustur. Arrangere Nyttårs-treffet på Trollvann i januar. Hadde ellers en lørdag på Ås, med en kjørelærer for avrustning tidlig i vår. Skal gjøre et lignende arrangement, da med full opp-pakning på sykkelen. Ingen ulykker å melde.
Horten MC Fått 2 nye medlemmer med over 20 års fartstid tidligere. Arrangert eget treff, med et helt fantastisk vær. Litt kaotisk, men med god bistand fra MC-musene ble det et kjempetreff. Har sagt fra oss en betydelig mengde penger med å slutte å arbeide dugnader. Treffet er innbringende, i tillegg til noen fester og utleie som gir inntekt. Noen har deltatt på treff, noen reiser på Vindfjelltun og Tyrigrava. 25 medlemmer. Noen byggearbeider som settes bort til ekstern arbeidskraft. Deilig å slippe alt dugnadsarbeid og annet som har ført til masse arbeid for klubbmedlemmer. En del samarbeid med utleie av utstyr til fest-spillene bl.a. Det å prioritere bort en del oppgaver har gjort noe positivt med samholdet i klubben. Jubileumstreff i forbindelse med 40-årsjubileet. Kjøpt storkjøkken og vakumpakkemaskin. Kjempepositivt for treffet. Egg og bacon til frukost! Samling mandager. Tilskudd av yngre medlemmer. Ca. halvparten av medlemmer i NMCU.
Holy Riders MC Holy Riders er i en veldig god periode. Vi er en del av en ganske stor klubb, 450 medlemmer fordelt på 5 land. Vi er i Sverige, Tyskland, Ukraina og Russland. Vi merker også spenningen mellom de to landene innad blant våre medlemmer i Ukraina. I Vestfold gleder vi oss både over nytt lokale og nye medlemmer. Det er blitt veldig vitaliserende med nytt lokale og det er i gang et eget miljø på verkstedet. Vi har også god plass til vinterlagring av sykler. Vi har flere hos oss nå som er under 30 år. Noen har deltatt på noen treff og hele avdelingen er veldig aktive på Vindfjelltun i sommerhalvåret. Det planlegges ett arrangement i måneden på klubbhuset. Det er pizzakveld 21.10, ”Ladies night” 07.11 og grøtfest 09.12 Alle hjertelig velkommen! (bortsett fra på ”Ladies Night.”)
MC-forum. Se oss aksjonen ble veldig vellykket. Ikke minst været, som Holy Riders fikk ”skylda for.” Det var planer om forskjellige ting som skulle skje på brygga, men han som skulle ordne det havna på sykehus. Ellers ble det temmelig trangt når alle syklene kom.
TS-dagen på Ås. Statens veivesen tar ansvar og kostnader for det og de var veldig fornøyde. Arrangementet var litt langt og det ble glissent på slutten. TS-dagen og MC-dagen blir samme arrangement også neste år. Statens veivesen til å ta det ett år til, men deretter blir kanskje oppgavene fordelt til klubbene eller NMCU. MC-forum ble tatt opp igjen for to år siden. Har fått igjennom å lage en ”nullvisjonsvei.” Begynner på Vindfjelltun og ned til Steinsholt. Fv 32. Underskinner på rekkverk er ikke gratis. Det kommer mer og mer etter hvert, og det er positivt å se utviklingen. Skilting og underskilter skal forbedres. ”Fare for grus”-skilt brukes alt for lite, men det finnes. Viktig å melde inn veifeller til 175. Neste år er det snakk om å
gjøre det samme med Hanekleiva, en ny nullvisjonsvei. Siv har i oppdrag i kveld å spørre om å få komme til klubbene på besøk.
Referert etter beste evne: Rune Enstad

11. jun, 2014

Hei mc-folk i Vestfold!
Vi arrangerer åpen dag i forbindelse med nytt klubblokale hos oss
førstkommende lørdag (14. juni) kl 18.00 og utover. Enkelt program med
grilling, gratis kaffe og kaker. Adresse Peder Bogensgt 4B, Sandefjord. Si
fra til din avdeling og kom!
Hjertelig velkommen!

29. mar, 2014Tilstede: Sandefjord MC, Pilgrims MC, Horten MC, MC-musene, Tønsberg MC, NMCU, NAF
MC, Holy Riders MC, Vestfold, MC-forum.

HORTEN MC: Redusert gjennomsnittsalder siden det er kommet en ung, lovende mc-gutt som
medlem. Medlemstallet er eller så høyt som ønskelig. Gjennomført vinterfest som ble en positiv
opplevelse. Satser mindre på dugnader i år. Hjelper i stedet til med vakthold på konserter.
Økonomien er god og behovet for egne dugnader mindre, da man har råd til å betale for tjenester.
Planer om å dra til Mosten Racedays siste helg i august. Ellers blir fellesturer lagt ut på FB.
Planlegger tur til Langedrag. Pusser opp røykeplassen på klubbhuset. Planlegger også å reise til
Norgestreffet i Bodø.

PILGRIMS MC: Noen færre medlemmer i år, siden noen har sluttet, men det har også lommet noen
nye. Har hatt overraskelsesparty for ett av medlemmene. Det arrangeres National Run i Kråkås o
Sverige, og lokalt rekeparty på klubbhuset arrangeres 2. lørdagen i juli. Det blir fellestur i den
forbindelse. Det har kommet 5 medlemmer over fra klubben «Sons of freedom,» som er blitt
nedlagt. Det er totalt ca 110 medlemmer i Pilgrims, med status i klubben.

MC-MUSENE: Medlemstallet øker stadig, prosentvis en formidabel økning siden medlemstallet har
gått fra 5 til 8. I tillegg er det 2 prøvemus på trappene. Arranger årsmøte med diploutdelinger og
masse gøy. Fint å ha flere å dele diplomer på. Klubbkveld onsdager kl. 19.30. Loddsalg i Revetal
sentrum er av metodene for å få inn penger til strøm osv. Kjempetrivelig. Planer om å dra til
Mosten. Medlemmene kommer fra hele Vestfold og klubben arrangerer 20-årshjubileum neste år.

TØNSBERG MC: Vel utført mc-utstilling. Ikke helt en innteningen som ønsket, så det er behov for
nytenkning og nye konsepter. Noe intern oppvask som har ført til noen færre medlemmer. Dårlig
vær og dårlig oppmøte på treffet i fjor. Håper på bedre forhold dette året. Treffet blir 23.-25. mai.
Forsøker «barheng» som et fast innslag på klubbhuset. Det er valgt nytt styre, og med det kommer
nok nye ideer. Har slitt med en del informasjonssvikt, manglende videresending av mail, osv. Det
diskuteres om å gjennomføre røykeforbud innendørs. Klubben har 32 medlemmer og har
klubbsamling på tirsdager. MC-messa har lang tradisjon, første gang arrangert i 1987, så det er
sterke ønsker om at konseptet skal videreføres. Det trengs flere forhandlere som utstillere, for det er
der pengene ligger.

NMCU- Vestfold: Det er mange medlemmer i NMCU, men få til å ta ansvar. Det kom til utrykk
med labert oppmøte på årsmøtet. Det har likevel kommet en ekstra i styret. «Se-oss-aksjonen» er
kommet inn irevidert utgave av læreboka til Statens Veivesen. Det er et utrykk for at det blir
respektert og anerkjent som en viktig del av arbeidet for trafikksikkerhet. Aksjonen er 26. april i år
og aksjonsformen blir noe annerledes. Det er tenkt at 5-6 klubber drar igang aksjonen med flagg og
flyveblader. De kjører med utgangspunkt i 5 byer og avsluttes med åpent hus på Tønsberg MC. På
denne måten «angfripes» flere steder på en gang. Her kan flere lokale klubber slå seg sammen slik
at det blir flere å dele ansvaret på. Det er viktig at mange med sykler stiller slik at det blir en
virkelig synlig aksjon. Hoy Riders og Sandefjord MC slår seg sammen og dekker området her.
Ellers etterlyses det oppdaterte mailinglister til klubbene. Disse gis til http//:bjørn@nmcu.org eller
morten@nmcu.org.
Ellers finnes det nå reflektvester tilpasset mc i størrelse slik at de kan lagres under salen på
sykkelen. NAF selger disse for kr. 50,-

SANDEFJORD MC: Grisefest i romjula, meget vellykket, og det er også gjennomført Nyttårstreff.
Klubben har hatt forskjellige aktiviteter oppigjennom, og noe av disse kuttes det nå ned på. Klubben
blir 40 år år, og det planlegges jubileum ut på høsten, med et forsøk på å spore opp så mange medlemmer som mulig opp gjennom tidene. Treffet blir 16.-18. august. Det er mange offroadsykler
i klubben og stadige grusturer. Noen drar også til Spania en gang i året for å finslipe ferdighetene.
Ellers er sesongen nå i gang for søndagsåpent på klubbhuset.

NAF MC: Har til sammen 377 medlemmer, er mello 20 og 30 aktive og det kom 17 medlemmer på
årsmøtet. Utgir egen kalender/terminliste. Førerutviklingkurs er lagt på is så langt, men det blir
arrangert et avrustningskurs på Borgeskogen 27. april. Lokalitete til dekksenteret blir til disposisjon
og gode tilbud på dekk. Pris for å delta, 2-400 kroner. Billigst for naf-medlemmer. 20-årsjubileet
blir markert med tur til USA.
Siden det er så stor aktivitet på Vindfjelltun på tirsdager, går disse ut som klubbkveld andre uke i
måneden. Ellers er det rullerende klubbkvelder som vanlig, mandag, onsdag, torsdag. Fast
turkjøring søndager kl 10.00.

MC-Forum: Siw, som er leder for NAF har også tatt ledervervet for MC-forum.
Trafikksikkerhetsdagen på Ås får samme mal som i fjor, men Statens Vegvesen tar et enda større
ansvar. Dato: 24. mai, samme dag som mc-dagen. Kortesjekjøring går med utgangspunkt i hhv
Sande og Statoil i Stavern. Her må flere avdelinger samarbeide om kortesjen med blokkering av
kryss osv. Ellers er det «Mjøsa rundt» 1. mai samtidig med «Randsfjord rundt.»

HOLY RIDERS MC: HR er veldig stolt av å kunne presentere nytt klubbhus. Etter flere år med
tilfeldige løsninger ser det nå ut som at klubben har fått tilbud om et veldig funksjonelt og stort
klubblokale i kjelleren på Peder Bogensgt. 4.B. Det er lokaler i tilknytning til Gjenbrukssenteret og
Misjonssambandet har sitt møtelokale i 1. etasje. Klubben har fått stort klubblokale med alle
fasiliteter, og gode muligheter for verksted og vinterlagring av sykler. Det er ellers ikke så mye å
melde om planlagte aktiviteter, men det kommer helt klart mer etter hvert som lokalene blir klare til
bruk. Medlemstallet er sterkt økene og er i dag 28 medlemmer med ei gruppe på 4 i Kongsberg som
på grunn av avstanden har egne samlinger. Holy Riders sentralt arrangerer Pilegrimstreffet i
Kvinesdal 26.29. juni.

Referert etter beste evne,

Rune Enstad
Holy Riders MC.