29. mar, 2014

Formannsmøte hos Pilgrims MC, Onsdag 19. mars 2014Tilstede: Sandefjord MC, Pilgrims MC, Horten MC, MC-musene, Tønsberg MC, NMCU, NAF
MC, Holy Riders MC, Vestfold, MC-forum.

HORTEN MC: Redusert gjennomsnittsalder siden det er kommet en ung, lovende mc-gutt som
medlem. Medlemstallet er eller så høyt som ønskelig. Gjennomført vinterfest som ble en positiv
opplevelse. Satser mindre på dugnader i år. Hjelper i stedet til med vakthold på konserter.
Økonomien er god og behovet for egne dugnader mindre, da man har råd til å betale for tjenester.
Planer om å dra til Mosten Racedays siste helg i august. Ellers blir fellesturer lagt ut på FB.
Planlegger tur til Langedrag. Pusser opp røykeplassen på klubbhuset. Planlegger også å reise til
Norgestreffet i Bodø.

PILGRIMS MC: Noen færre medlemmer i år, siden noen har sluttet, men det har også lommet noen
nye. Har hatt overraskelsesparty for ett av medlemmene. Det arrangeres National Run i Kråkås o
Sverige, og lokalt rekeparty på klubbhuset arrangeres 2. lørdagen i juli. Det blir fellestur i den
forbindelse. Det har kommet 5 medlemmer over fra klubben «Sons of freedom,» som er blitt
nedlagt. Det er totalt ca 110 medlemmer i Pilgrims, med status i klubben.

MC-MUSENE: Medlemstallet øker stadig, prosentvis en formidabel økning siden medlemstallet har
gått fra 5 til 8. I tillegg er det 2 prøvemus på trappene. Arranger årsmøte med diploutdelinger og
masse gøy. Fint å ha flere å dele diplomer på. Klubbkveld onsdager kl. 19.30. Loddsalg i Revetal
sentrum er av metodene for å få inn penger til strøm osv. Kjempetrivelig. Planer om å dra til
Mosten. Medlemmene kommer fra hele Vestfold og klubben arrangerer 20-årshjubileum neste år.

TØNSBERG MC: Vel utført mc-utstilling. Ikke helt en innteningen som ønsket, så det er behov for
nytenkning og nye konsepter. Noe intern oppvask som har ført til noen færre medlemmer. Dårlig
vær og dårlig oppmøte på treffet i fjor. Håper på bedre forhold dette året. Treffet blir 23.-25. mai.
Forsøker «barheng» som et fast innslag på klubbhuset. Det er valgt nytt styre, og med det kommer
nok nye ideer. Har slitt med en del informasjonssvikt, manglende videresending av mail, osv. Det
diskuteres om å gjennomføre røykeforbud innendørs. Klubben har 32 medlemmer og har
klubbsamling på tirsdager. MC-messa har lang tradisjon, første gang arrangert i 1987, så det er
sterke ønsker om at konseptet skal videreføres. Det trengs flere forhandlere som utstillere, for det er
der pengene ligger.

NMCU- Vestfold: Det er mange medlemmer i NMCU, men få til å ta ansvar. Det kom til utrykk
med labert oppmøte på årsmøtet. Det har likevel kommet en ekstra i styret. «Se-oss-aksjonen» er
kommet inn irevidert utgave av læreboka til Statens Veivesen. Det er et utrykk for at det blir
respektert og anerkjent som en viktig del av arbeidet for trafikksikkerhet. Aksjonen er 26. april i år
og aksjonsformen blir noe annerledes. Det er tenkt at 5-6 klubber drar igang aksjonen med flagg og
flyveblader. De kjører med utgangspunkt i 5 byer og avsluttes med åpent hus på Tønsberg MC. På
denne måten «angfripes» flere steder på en gang. Her kan flere lokale klubber slå seg sammen slik
at det blir flere å dele ansvaret på. Det er viktig at mange med sykler stiller slik at det blir en
virkelig synlig aksjon. Hoy Riders og Sandefjord MC slår seg sammen og dekker området her.
Ellers etterlyses det oppdaterte mailinglister til klubbene. Disse gis til http//:bjørn@nmcu.org eller
morten@nmcu.org.
Ellers finnes det nå reflektvester tilpasset mc i størrelse slik at de kan lagres under salen på
sykkelen. NAF selger disse for kr. 50,-

SANDEFJORD MC: Grisefest i romjula, meget vellykket, og det er også gjennomført Nyttårstreff.
Klubben har hatt forskjellige aktiviteter oppigjennom, og noe av disse kuttes det nå ned på. Klubben
blir 40 år år, og det planlegges jubileum ut på høsten, med et forsøk på å spore opp så mange medlemmer som mulig opp gjennom tidene. Treffet blir 16.-18. august. Det er mange offroadsykler
i klubben og stadige grusturer. Noen drar også til Spania en gang i året for å finslipe ferdighetene.
Ellers er sesongen nå i gang for søndagsåpent på klubbhuset.

NAF MC: Har til sammen 377 medlemmer, er mello 20 og 30 aktive og det kom 17 medlemmer på
årsmøtet. Utgir egen kalender/terminliste. Førerutviklingkurs er lagt på is så langt, men det blir
arrangert et avrustningskurs på Borgeskogen 27. april. Lokalitete til dekksenteret blir til disposisjon
og gode tilbud på dekk. Pris for å delta, 2-400 kroner. Billigst for naf-medlemmer. 20-årsjubileet
blir markert med tur til USA.
Siden det er så stor aktivitet på Vindfjelltun på tirsdager, går disse ut som klubbkveld andre uke i
måneden. Ellers er det rullerende klubbkvelder som vanlig, mandag, onsdag, torsdag. Fast
turkjøring søndager kl 10.00.

MC-Forum: Siw, som er leder for NAF har også tatt ledervervet for MC-forum.
Trafikksikkerhetsdagen på Ås får samme mal som i fjor, men Statens Vegvesen tar et enda større
ansvar. Dato: 24. mai, samme dag som mc-dagen. Kortesjekjøring går med utgangspunkt i hhv
Sande og Statoil i Stavern. Her må flere avdelinger samarbeide om kortesjen med blokkering av
kryss osv. Ellers er det «Mjøsa rundt» 1. mai samtidig med «Randsfjord rundt.»

HOLY RIDERS MC: HR er veldig stolt av å kunne presentere nytt klubbhus. Etter flere år med
tilfeldige løsninger ser det nå ut som at klubben har fått tilbud om et veldig funksjonelt og stort
klubblokale i kjelleren på Peder Bogensgt. 4.B. Det er lokaler i tilknytning til Gjenbrukssenteret og
Misjonssambandet har sitt møtelokale i 1. etasje. Klubben har fått stort klubblokale med alle
fasiliteter, og gode muligheter for verksted og vinterlagring av sykler. Det er ellers ikke så mye å
melde om planlagte aktiviteter, men det kommer helt klart mer etter hvert som lokalene blir klare til
bruk. Medlemstallet er sterkt økene og er i dag 28 medlemmer med ei gruppe på 4 i Kongsberg som
på grunn av avstanden har egne samlinger. Holy Riders sentralt arrangerer Pilegrimstreffet i
Kvinesdal 26.29. juni.

Referert etter beste evne,

Rune Enstad
Holy Riders MC.