11. sep, 2014

referat fra formannsmøtet i september

 

Referat formannsmøte 10.09.14
Holy Riders MC Lokaler, Sandefjord kl.19.00.
Smia MC: Roy, leder. 85 medlemmer. 65 aktive motorsyklister. Spredt over større deler av landet. Stort lokale i Sande. Klubbsamlinger på torsdager fra kl.18.00. Litt for lite aktiv på turfronten. Ikke mange som drar på treff og lite med lange turer. Ingen vil bo i telt. Fått til en høst-tur med overnatting. Ønske om fast tradisjon. Åpent hver søndag med vaffelsalg. Litt vanskelig å få folk til å stille opp. 60 000 i året for leie av lokalene. Medlemskontingent dekker ikke opp husleie. Vinterlagring av sykler for medlemmer. Kr. 1700,- Presentering av sykler fra MonsterBike i Drammen. Samtidig kontakt med Wolf camper. 1. søndagen i juni blir messedag. Kontakt med forskjellige forhandlere om å stille på messa til neste år. En del inntekter på utleie av lokaler. Planer om fortsatt søndagsåpent på klubbhuset til neste år også.
Jan Frode Nes Sitter i kretsstyret for nmcu. ”Norwet MC.” Klubb for militæret. Er også med i Red Knights, firefighterklubb. Brenner for å fange opp signaler fra det som skjer i Europa og arbeide for de beste løsninger her i Norge. NMCU har blitt spurt av veivesenet om det er greit med virerekkverk i forbindelse med de nye tunnelene på E18. Kjempebra at de rådfører seg med oss.
Holmestrand MC: 21 medlemmer, 10 aktive både menn og kvinner. Kjører mye følgesykkel på sykkelritt. Inntekt sammen med kontingenten. Leier i kjelleren på et eldresenter. Guranveien 5, Gullhaug. En del medlemmer drar på treff. Klubbkveld på mandager. Turer til Vindfjeltun på tirsdager og Tyrigrava på onsdager.
NAF MC Ca. 380 medlemmer i Naf MC, Vestfold. Klubbkvelder etter ukedagene. Mandag første mandag i mnd. Osv. Quizz og barheng arrangeres. Legges ut på Facebook. Kenneth Martinsen sjekket sykler før sesongen. Samme i høst med hva som bør tenkes på før vinterlagring. Glad i Temakvelder. 19. nov. besøk av en som kjører race. Isle of Man osv. Satser på kjøreutviklingskurs til neste år. Utarbeidet eget lavterskelkurs sammen med NMCU. Bevisstgjøring av kjøreteknikk og kjøremønster. Målet er å kurse 5000 mennesker over en 5-årsperiode. Ulykkesstatistikken i år har vist en tendens til at eldre sjåfører er utsatt. Skal kjøre 4 kurs på våren. Deltar på sykkelritt og triatlon i Tønsberg. Behov for skolering av de som skal kjøre med sykkelritt? Arrangerer noen fellesturer med vekslende hell. Har hatt 20-årsjubileum i år. Bra arrangement. Jubileumstur til USA ble litt for dyrt for folk.
Bjørn Eckell. Kjørt motorsykkel siden 10-årsalderen. Er med i NMCU-styret. Er også medlem i Tønsberg MC, NAF og BMW-klubben. Fast lørdagskafè på Tønsberg MC hver lørdag 13-17. Klubbsamling hver tirsdag kl 19.00. Medlemsmøte hver første tirsdag i måneden. Annonsering på FB og hjemmeside.
MC-musene. 10 aktive medlemmer. Noen har vært på treff nesten hver helg hele sommeren. Dugnad forrige helg på huset. Rydding, snekring og maling osv. Klubbkvelder onsdager fra kl 19.00 hele året. Halve klubben har vært på Mosten i Randers, Danmark, dragrace sammen med Horten MC. Deltar på damesamlinger for dameklubber i Vestfold. Samles hos MC-musene neste gang, i oktober. 20-årsjubileum i 2015. Jubileumsfest på Horten MC 21. mars.
Sandefjord MC-klubb. 40-årsjubileum. Forsøker å få kontakt med gamle og nye medlemmer for å samle til jubileumsfest. 57 medlemmer, mens 15-20 medlemmer er aktive. Søndagssamlinger fra 17.00-21.00. 106 innmeldte på treffet i august. Er herrer i eget hus og har med det både fordeler og forpliktelser. Er med i Jumbo-run, mc-tur for mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemning. Blomstringstur i mai. Det ble en avblomstringstur til Hardanger siden blomstringen var over etter en varm vår. Mange i klubben har oppdaget den store gleden av å kjøre på grus. Drar på en ferieuke med grustur. Arrangere Nyttårs-treffet på Trollvann i januar. Hadde ellers en lørdag på Ås, med en kjørelærer for avrustning tidlig i vår. Skal gjøre et lignende arrangement, da med full opp-pakning på sykkelen. Ingen ulykker å melde.
Horten MC Fått 2 nye medlemmer med over 20 års fartstid tidligere. Arrangert eget treff, med et helt fantastisk vær. Litt kaotisk, men med god bistand fra MC-musene ble det et kjempetreff. Har sagt fra oss en betydelig mengde penger med å slutte å arbeide dugnader. Treffet er innbringende, i tillegg til noen fester og utleie som gir inntekt. Noen har deltatt på treff, noen reiser på Vindfjelltun og Tyrigrava. 25 medlemmer. Noen byggearbeider som settes bort til ekstern arbeidskraft. Deilig å slippe alt dugnadsarbeid og annet som har ført til masse arbeid for klubbmedlemmer. En del samarbeid med utleie av utstyr til fest-spillene bl.a. Det å prioritere bort en del oppgaver har gjort noe positivt med samholdet i klubben. Jubileumstreff i forbindelse med 40-årsjubileet. Kjøpt storkjøkken og vakumpakkemaskin. Kjempepositivt for treffet. Egg og bacon til frukost! Samling mandager. Tilskudd av yngre medlemmer. Ca. halvparten av medlemmer i NMCU.
Holy Riders MC Holy Riders er i en veldig god periode. Vi er en del av en ganske stor klubb, 450 medlemmer fordelt på 5 land. Vi er i Sverige, Tyskland, Ukraina og Russland. Vi merker også spenningen mellom de to landene innad blant våre medlemmer i Ukraina. I Vestfold gleder vi oss både over nytt lokale og nye medlemmer. Det er blitt veldig vitaliserende med nytt lokale og det er i gang et eget miljø på verkstedet. Vi har også god plass til vinterlagring av sykler. Vi har flere hos oss nå som er under 30 år. Noen har deltatt på noen treff og hele avdelingen er veldig aktive på Vindfjelltun i sommerhalvåret. Det planlegges ett arrangement i måneden på klubbhuset. Det er pizzakveld 21.10, ”Ladies night” 07.11 og grøtfest 09.12 Alle hjertelig velkommen! (bortsett fra på ”Ladies Night.”)
MC-forum. Se oss aksjonen ble veldig vellykket. Ikke minst været, som Holy Riders fikk ”skylda for.” Det var planer om forskjellige ting som skulle skje på brygga, men han som skulle ordne det havna på sykehus. Ellers ble det temmelig trangt når alle syklene kom.
TS-dagen på Ås. Statens veivesen tar ansvar og kostnader for det og de var veldig fornøyde. Arrangementet var litt langt og det ble glissent på slutten. TS-dagen og MC-dagen blir samme arrangement også neste år. Statens veivesen til å ta det ett år til, men deretter blir kanskje oppgavene fordelt til klubbene eller NMCU. MC-forum ble tatt opp igjen for to år siden. Har fått igjennom å lage en ”nullvisjonsvei.” Begynner på Vindfjelltun og ned til Steinsholt. Fv 32. Underskinner på rekkverk er ikke gratis. Det kommer mer og mer etter hvert, og det er positivt å se utviklingen. Skilting og underskilter skal forbedres. ”Fare for grus”-skilt brukes alt for lite, men det finnes. Viktig å melde inn veifeller til 175. Neste år er det snakk om å
gjøre det samme med Hanekleiva, en ny nullvisjonsvei. Siv har i oppdrag i kveld å spørre om å få komme til klubbene på besøk.
Referert etter beste evne: Rune Enstad