Her finner du det viktigste om sikkerhet på to hjul

6. mar, 2014

Kort og greit kurs her: 

https://www.youtube.com/watch?v=MD0kiHVsKnM

 

18. jun, 2013
MC sikkerhet

Se denne videoen og bli litt klokere!

3. apr, 2012

Når mange skal kjøre sammen, trengs det noen regler.  Grunn?  Jo, alle har rett til å kose seg på turen! Ingen er like og hva som er passe fart avhenger av fører, passasjer,sykkel,føre og erfaring.  Vi har derfor samlet det viktigste du trenger å vite her:


OM DU ER TURLEDER:

Allier deg med en  av de dyktigste førerne og be ham om å ligge bakerst i feltet.  Han kan hjelpe deg å holde orden på flokken og varsle deg om ting du  kanskje ikke oppfatter i speilet. Fordel byrdene om det blir mye arbeid å holde gruppa samlet.Og ligger du først - bruk speilene!OM DU ER TURDELTAKER:


A: BRUK HELE KJØREFELTET:

Bruk hele feltets bredde . sykkel nr 1,3,5,7 bruker venstre side, fører nr 2 4 6 8 bruker høyre. Da kan kolonnen ligge tettere uten fare for kollisjoner.  Dessuten ser førstemann langt fram og kan varsle om overraskelser.Denne ordenen skal ikke følges slavisk men avpasses forholdene forøvrig. For eksempel vil det i en skarp høyresving være naturlig at samtlige legger seg litt ut til venstre for å kunne se gjennom svingen - dette er ikke noe problem så lenge en har tilstrekkelig avstand til sykkelen foran. 


B: VÆR ÆRLIG:

Ferske eller mindre erfarne førere  må ofte jobbe hardt for å henge med, om de ligger bakerst. Dette kan føre til ulykker, og bør derfor unngås.

La den med minst erfaring ligge  rett bak den som kjører først . De med mest erfaring bør ligge bakerst for det er endel  jobb å "ta igjen" ,  siden forsinkelser forplanter seg bakover i følget. 

Du som er fersk må innse at det du regner som fort på småveiene ikke trenger å oppleves slik for andre.Ingen er like. En ting til: Om du har en dårlig dag, si fra til turlederen og be om å bli tatt hensyn til. Alle har vi dårlige dager inniblant. Det er farlig å presse seg til å gjøre ting en egentlig ikke orker.


C: AKSEPTER ULIKHETENE:

På morsomme og utfordrende vegstrekninger  eller på is/grusveier bør feltet deles opp - de som liker å gi på kjører først, øvrige kommer etter. I neste vegkryss venter alle på hverandre. Når sistemann er vel på plass, kjører alle videre til neste vekryss - enten samlet eller oppdelt,  avhengig av  vegens standard.


D: IKKE GLAN PÅ SAMME FLEKKEN:

Når du ligger i en kolonne er det lett å hvile blikket inn i hekken på neste sykkel. Særlig om du begynner å bli sliten. Ikke gjør dette - studèr veien som om du kjørte aleine - sjekk ofte speilene, samt eventuell trafikk fra sideveger. Sjekk skogkanter.  Skift fokus hele tiden, de andre syklene ser du uansett...

Det  blir kanskje nettopp du som varsler de bak deg om en eventuell fare!


E: HOLD AVTALER:

Om avtaler inngås før avgang, hold avtalene! Blir noen borte stopp feltet og send en av de dyktigste førerne bakover for å sjekke om noen har kjørt feil i siste kryss. Om du hopper av feltet fordi du ikke vil være med lenger, si fra til ledersykkelen slik at de ikke bruker halve dagen på å lete etter deg unødig.


F: LAG PLAN B:

Sett opp en telefonavtale, møtested eller annet slik at en er forberedt om noe uventet skulle oppstå - f. eks en trafikkulykke. Denne planen bør fornyes daglig.

God tur !

th/03.04.12